Tài nguyên dạy học

Air Blade [Chém gió]

0977 995 113---0946 779 886---0946 799 866---0916 588 113---0942 995 113---0936 94 8228---0942 8 12358---0972 968 009

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lê Văn Bẩy
Giới tính Nam
Website https://lebaykc.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Thiện Thuật
Quận/huyện Huyện Khoái Châu
Tỉnh/thành Hưng Yên
Chuyên môn Ngữ văn
Xác thực bởi Hoàng Thành Chung, Trịnh Hải Hồng
Đã đưa lên 818 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2695 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1288 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 151536 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này