Tài nguyên dạy học

Air Blade [Chém gió]

0977 995 113---0946 779 886---0946 799 866---0916 588 113---0942 995 113---0936 94 8228---0942 8 12358---0972 968 009

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Cao Thị Kiều Oanh
Giới tính Nữ
Website https://kieuoanhcao.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Kpă Klơng
Quận/huyện Huyện Đắk Đoa
Tỉnh/thành Gia Lai
Chuyên môn Ngữ văn
Giới thiệu Như bao người bình thường khác!
Xác thực bởi Ngô Văn Chinh, Trịnh Văn Hướng
Đã đưa lên 859 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 938 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1475 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 27015 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này