Tài nguyên dạy học

Air Blade [Chém gió]

0977 995 113---0946 779 886---0946 799 866---0916 588 113---0942 995 113---0936 94 8228---0942 8 12358---0972 968 009

Thông tin thành viên

9150.jpg";i:1;i:200;i:2;i:150;}}-photo
Họ và tên Khuất Trung Thành
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/khuattrungthanh
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Hòa Thạch
Quận/huyện Huyện Quốc Oai
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Ngoại ngữ
Xác thực bởi Ngô Văn Chinh
Đã đưa lên 85 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 209 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 8 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 15159 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này